fbpx

Badania diagnostyczne

Podczas konsultacji okulistycznej pacjentowi wykonujemy standardowe badanie okulistyczne. Ponadto wykonujemy:

 • Badanie ciśnienia śródgałkowego – Tonometria (Schioetza lub aplanacyjna)

 • Badanie pola widzenia – Perymeria

 • Badanie grubości rogówki – Pachymetria

 • Ocena grubości włókien nerwowych siatkówki – GDx

 • USG w prezentacji A – Biometria

 • Obrazowanie i pomiary oka i oczodołu – USG B

 • Obrazowanie dna oka – Angiografia fluoresceinowa , AF

 • Optyczna koherentna tomografia dna oka – OCT

 • Badanie ustawienia gałek ocznych, kąta zeza – Badanie na synoptoforze

 • Badanie krzywej dziennej ciśnienia wewnątrzgałkowego

 • Obrazowanie przedniego odcinka OCT Visante

 • Optyczna biometria